Privacybeleid

Identiteit & contact

Dit is een website van Arteel Y. bvba met ondernemingsnummer 0448.941.734. U kunt via de volgende kanalen contact opnemen met ons indien u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of indien u ons een bericht wilt sturen:
 

Via gewone post:

Via e-mail:

Telefonisch:

Arteel
Brusselsesteenweg 59
3020 Herent
België
[email protected] +32 16 49 99 60


Introductie

Arteel Y. bvba zet zich ervoor in de privacy van de gebruikers van deze website te beschermen. Wij voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving en beschermen uw gegevens als gebruiker van deze website. In dit privacybeleid staat beschreven hoe wij de persoonsgegevens die wij ontvangen verzamelen, beschermen, gebruiken of bekendmaken.
 

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die een gebruiker identificeren of kunnen identificeren. Deze persoonsgegevens kunnen alle of een aantal van de volgende gegevens omvatten: geslacht, voorkeurstaal, voornaam en achternaam, thuisadres of werkadres, professioneel e-mailadres of persoonlijk e-mailadres, telefoonnummer of gsm-nummer, naam van de werkgever waarvoor u werkt, uw rol binnen de organisatie en om het even welke gegevens over toegang tot of gebruik van onze website.

Indien u een bestelling plaatst via onze website, houden we bijkomende deze persoonsgegevens bij: datum van bestelling geschenk, datum van levering geschenk, inhoud en waarde van het geschenk, afleveradres van het geschenk, telefoonnummer van de ontvanger van het geschenk, e-mailadres van de ontvanger van het geschenk, adres van het afhaalpunt van het geschenk en de traceercode van het geschenk.

Niet-persoonsgebonden gegevens zijn gegevens die niet kunnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren of om contact met hen op te nemen, zoals antwoorden op enquêtes, demografische gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld IP-adressen, browsertypen, domeinnamen en andere anonieme statistische gegevens over het gebruik van onze website.

Bovenstaande informatie kan aangevuld worden met informatie van publiek beschikbare informatiebronnen zoals uw LinkedIn profiel, de website van de organisatie waarvoor u werkt en elke publiek beschikbare informatiebron op het wereldwijde web. Wij kunnen dit soort informatie combineren met de informatie die u ons zelf verstrekt.

Arteel Y. bvba zal de verstrekte gegevens enkel kopiëren om redenen van back-up, indien dit nodig is voor het uitvoeren van de hier beschreven opdracht. Arteel Y. bvba zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verstrekken van de dienst waarvoor ze ter beschikking worden gesteld, of om andere wettelijke redenen op grond van enige toepasselijk wetgeving.
 

Gebruik van gegevens

De hoger vermelde persoonsgegevens worden verwerkt met als doel: (a) de promotie van het gebruik van onze diensten en het versturen van daarmee verband houdende berichten, (b) het opstellen van verslagen over alle aspecten van het gebruik van onze website, (c) het verwerken van bestellingen die op de website worden geplaatst, (d) het verstrekken van ondersteuning aan gebruikers, (e) het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden en van toepasselijke regelgeving, (f) het beschermen van de rechten en de veiligheid van onze gebruikers, van derden en van onszelf, (g) het naleven van vereisten op het vlak van wetgeving, boekhouding en beveiliging, (h) het gevolg geven aan legitieme verzoeken van overheidsinstanties, (i) het aanhangig maken van of zich verdedigen in rechtszaken, arbitrage of gelijkaardige gedingen, (j) het verbeteren van onze dienstverlening, (k) het uitvoeren van onderzoek of benchmarkstudies, (l) het naleven van toepasselijke vereisten op het vlak van gegevensbescherming, informatiebeveiliging en privacy, of dienstverleningsniveaus, (m) het opvolgen van juridische vorderingen met en tussen Arteel Y. bvba, gebruikers en/of derden, (n) de uitvoering of voorbereiding van een contract, of (o) het contacteren van sollicitanten in het kader van een aanwervingsprocedure.
 

E-mailtracking

Wij kunnen bepaalde gegevens traceren en verzamelen via e-mailberichten die wij sturen. Daarbij kan onder meer worden bijgehouden of een e-mailbericht is geopend en op welke links een gebruiker heeft geklikt. Wij verzamelen deze gegevens om inzicht te verkrijgen in hoe goed onze diensten beantwoorden aan de vereisten van gebruikers.
 

Verstrekking van gegevens aan derden

Met het oog op een doeltreffende verstrekking van informatie, producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan welbepaalde derden die voor ons optreden als dienstverlener en ons helpen bij het verstrekken van de overeengekomen diensten. Voor het verzenden van catalogusartikelen sturen wij de betreffende uitvoerende partner de naam en het adres van de gebruiker of van de bestemmeling, samen met het telefoonnummer en/of het e-mailadres indien dat nodig is of wordt gevraagd door de gebruiker, de bestemmeling of de uitvoerende partner. Indien wij overgaan tot het versturen van een pakket naar een land buiten de Europese Economische Ruimte worden persoonsgegevens verstrekt aan de bevoegde buitenlandse douaneautoriteiten en aan een plaatselijke operator die belast wordt met het afleveren van het pakket in dit land.

Gegevens die niet toelaten een gebruiker te identificeren of er contact mee op te nemen, kunnen worden verstrekt aan derden. Wij kunnen ook persoonsgegevens verstrekken indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat wij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving, een rechterlijk of administratief bevel, of een andere geldige juridische procedure of rechtmatig verzoek van overheidsinstanties.
 

Inzage en rectificatie van persoonsgegevens

Elke gebruiker heeft het recht contact op te nemen met Arteel Y. bvba om na te gaan welke persoonsgegevens wij over hem of haar hebben en om deze gegevens bij te werken en te rectificeren.
 

Klachten

Elke gebruiker heeft te allen tijde het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 

Privacybeleid van websites van derden

Dit privacybeleid gaat enkel over het gebruik en het verstrekken van persoonsgegevens die door Arteel Y. bvba over gebruikers worden verzameld. Voor andere websites waartoe toegang kan worden verkregen via onze website, gelden andere beleidslijnen en praktijken. Gebruikers die dergelijke andere websites bezoeken, wordt aangeraden het betreffende privacybeleid te lezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beleidslijnen of de praktijken van derden.
 

Beveiliging

Arteel Y. bvba verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om de persoonsgegevensbeveiliging te waarborgen. Wij hebben passende procedures ingesteld om de persoonsgegevens die wij online verzamelen te beschermen en te beveiligen, om zo ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te beschermen, en het passend gebruik ervan te garanderen.
 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid of delen ervan geheel naar eigen inzicht te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Bovenaan dit privacybeleid staat de datum van de meest recente bijwerking vermeld. Wijzigingen treden in werking onmiddellijk nadat de bijgewerkte versie wordt gepubliceerd. Gebruikers dienen regelmatig na te gaan of dit privacybeleid gewijzigd is. Door het gebruik van onze website nadat wij wijzigingen aan dit privacybeleid hebben gepubliceerd, gaat de gebruiker akkoord met deze wijzigingen, ongeacht of hij of zij deze heeft gelezen.

 

Cookiebeleid

Website cookie verklaring

Deze cookieverklaring is van toepassing op deze website. Door deze websites te bezoeken of te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies zoals beschreven in deze verklaring. Als u niet akkoord gaat met deze cookieverklaring, verlaat dan onmiddellijk onze website of pas de cookie-instellingen in uw browser aan. Arteel Y. bvba gebruikt cookies in het kader van haar privacybeleid en haar beleid inzake de verwerking van persoonlijke gegevens. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over en een overzicht van uw rechten.
 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer of op je mobiel apparaat kunnen worden bewaard. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker.

 

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder/beheer ik deze?

Browserinstellingen: Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor je browser vindt je in de volgende lijst: Google ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaEdgeSafari (iOS)Safari (MacOS).

Cookies verwijderen: Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel eindapparaat.

Advertentiecookies weigeren: Indien je advertentiecookies wil weigeren, kan je dit doen via deze website.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.